Câu hỏi


Nam Cực: thông tin, lãnh thổ, ốc đảo Nam Cực

Thông tin về khu vực Nam Cực, mô tả về khu vực, băng, ốc đảo Nam Cực, khí hậu, khu định cư của con người, hệ thực vật, động vật và nghiên cứu khoa học. Thông tin Nam CựcHai phần tạo nên Nam Cực có...

Vì muối làm tan băng

Tại sao muối làm tan băng, làm thế nào, nhờ vào đặc tính của nó, natri clorua kích hoạt quá trình tan chảy thông qua tiếp xúc đơn giản với nước. Giải thích về đá và muốiMuốn giải thích tại sao muối...

Tại sao các hành tinh được gọi như vậy?

Nguồn gốc của tên và tại sao các hành tinh được gọi như vậy, với lý do khiến người xưa gọi chúng theo cách đó, giữa các truyền thuyết và truyền thống La Mã của Hy Lạp. Làm rõ về lý do tại sao các...

Vì tai huýt sáo.

Làm thế nào đến tai còi, nguyên nhân của hiện tượng gây phiền nhiễu này và các biện pháp khắc phục có thể tùy thuộc vào loại rối loạn, trong một số trường hợp có thể cần sự tư vấn của bác sĩ chuyên...


Top