Ấn Độ Dương


Mauritius (Ấn Độ Dương): thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích về Mauritius, với tất cả những điều cần biết trước khi lên đường cho chuyến đi hoặc kỳ nghỉ ở quần đảo này, bao gồm, ngoài hòn đảo đồng âm mà nó đặt tên, cũng là các đảo Agalega,...

Maldives (Ấn Độ Dương): thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích về Maldives, bao gồm tất cả những điều bạn cần biết để tổ chức một chuyến đi hoặc một kỳ nghỉ giữa các đảo san hô của quần đảo tuyệt vời nằm ở Ấn Độ Dương. Maldives trong một tóm...

Mascarene (Ấn Độ Dương): danh sách các đảo

Danh sách Quần đảo Mascarene, nơi chúng tọa lạc, nguồn gốc của tên, là những hòn đảo quan trọng nhất của quần đảo này nằm ở Ấn Độ Dương. Danh sách các đảoQuần đảo Mascarene tạo thành một quần đảo...

Ấn Độ Dương: nó ở đâu, khi nào đi

Ấn Độ Dương ở đâu và những tháng tốt nhất để đi đến khu vực địa lý này, giàu vẻ đẹp tự nhiên bao gồm trong các hòn đảo là một phần của nó. Nó ở đâuẤn Độ Dương là đại dương lớn thứ ba trên thế giới...


Top