Belarus

Minsk (Belarus): xem gì ở thủ đô

Những gì nhìn thấy ở Minsk, hành trình bao gồm các di tích chính và các địa điểm yêu thích, bao gồm trung tâm lịch sử, đảo nước mắt, Nhà thờ, Triển vọng Skaryny và Bảo tàng Chiến tranh. Thông tin...

Bêlarut: những gì nhìn thấy ở Cộng hòa Bêlarut

Những gì nhìn thấy ở Belarus, hành trình bao gồm các di tích và địa điểm quan tâm chính của quốc gia này sinh ra từ sự tan rã của Liên Xô. Thông tin du lịchBêlarut, tên đầy đủ là Cộng hòa Bêlarut,...

Top