Tháng ba

Ngày 5 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 5 tháng 3 là Saint Adriano của Caesarea, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Sant hèAdriano di CaesareaHadrian đã phải chịu sự tử vì đạo cùng với...

24 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 24 tháng 3 là Saint Catherine của Thụy Điển, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Saint Catherine của Thụy ĐiểnKatarina Ulfsdotter, thường được gọi...

4 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 4 tháng 3 là San Casimiro, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. San CasimiroSinh ngày 3 tháng 10 năm 1458 tại Krakow, bởi vua Ba Lan và Litva và...

18 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 18 tháng 3 là Saint Cyril của Jerusalem, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh Cyril của JerusalemSinh ra tại Jerusalem năm 315 và qua đời tại...

20 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 20 tháng 3 là Saints Fabiano và Sebastiano, tên ngày được tổ chức và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh Fabiano và SebastianoSan Fabiano được bầu làm giáo hoàng...

28 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 28 tháng 3 là Giáo hoàng Saint Sixtus III, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Giáo hoàng Sixtus IIITrong khoảng thời gian trước khi được bầu làm...

Ngày 16 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 16 tháng 3 là Saint Eribert của Cologne, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh Eribert của CologneEribert của Cologne sinh năm 970 trong một...

21 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 21 tháng 3 là Saint Serapion of Thmuis, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh Serapion của ThmuisSinh ra vào khoảng năm 300 tại một nơi không...

Ngày 3 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 3 tháng 3 là Santa Cunegonda, tên ngày được tổ chức và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Ông già NoelThông tin thu thập được ở Santa Cunegonda có nguồn gốc từ các nguồn...

Ngày 12 tháng 3: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 12 tháng 3 là San Luigi Orione, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. San Luigi OrioneSinh ngày 23 tháng 6 năm 1872 tại Pontecurone trong giáo phận...

Top