Thánh vịnh kinh thánh


Thi thiên 76: hoàn thành, bình luận

bình luận – Thi thiên 76 được viết sau khi quân đội Assyria thất bại bao vây Jerusalem, có lẽ là do dịch bệnh tả. Toàn bộ Giuđê đã tham gia vào sự hân hoan của người dân, người đã chứng kiến ​​46...

Thi thiên 62: hoàn thành, bình luận

bình luận – Tác giả của Thi thiên 62, được coi là rất có thể là người Levite, minh họa bí mật của mình là mạnh mẽ khi đối mặt với khó khăn và ở trong sự bình an mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho linh...

Thi thiên 102: hoàn thành, bình luận

bình luận – Trong Thi thiên 102, tác giả nói rằng ông nhìn thấy sự hoang tàn của Si Ôn và rằng ông đã tạo ra rất nhiều kẻ thù vì hy vọng vào sự tái sinh của Jerusalem trong tương lai. Anh ta thấy...

Thi thiên 6: hoàn thành, bình luận

bình luận – Thi thiên 6 trình bày như một lời cầu nguyện trong nhiều đau khổ của một cuộc đời, thánh vịnh nhận ra tội lỗi của mình nhưng hy vọng vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thi...

Thi thiên 20: hoàn thành, bình luận

bình luận – Trong hình thức cầu nguyện cho nhà vua mà thánh vịnh được liên kết, trong Thi thiên 20, chúng ta nói về sự giúp đỡ từ Thiên Chúa đến đầu dân từ thiên đường của mình, hoặc từ thiên đàng,...

Thi thiên 73: hoàn thành, bình luận

bình luận – Trong Thi thiên 73, tác giả đã minh họa những khó khăn gặp phải khi nhận ra rằng kẻ độc ác và kẻ kiêu ngạo trải qua thời kỳ thịnh vượng tích lũy của cải, trong khi những điều đúng đắn...

Thi thiên 2: hoàn thành, bình luận

bình luận – Tác giả của Thi thiên 2, tràn ngập niềm tin vào Thiên Chúa, nêu bật những sai lầm và thái độ của một cuộc đấu tranh vô lý chống lại Thiên Chúa được thực hiện bởi quyền lực của trái đất và...

Thi thiên 35: hoàn thành, bình luận

bình luận – Thi thiên 35 mở đầu bằng một lời cầu khẩn đến Chúa để bảo vệ chống lại những người buộc tội chống lại một người vô tội bị đưa ra tòa, một hoạt động được tổ chức để tiêu diệt tinh thần của...

Thi thiên 147: hoàn thành, bình luận

bình luận – Trong Thi thiên 147, tác giả hô hào ca ngợi, khẳng định rằng thật tốt khi hát ngợi khen Chúa, dự định hành vi này sẽ hướng về anh ta đầy đức tin và cảm thấy được bao gồm trong sự quan...

Thi thiên 125: hoàn thành, bình luận

bình luận – Trong Thi thiên 125, tác giả chắc chắn về sự ổn định của Núi Si-ôn, đại diện cho Giê-ru-sa-lem, là kết quả của những lời hứa của Chúa, mọi người tin cậy vào Chúa sẽ không sợ hãi. Thi...


Top