Bởi vì nó được tổ chức vào ngày 8 tháng 3


post-title

Lý do tại sao ngày của phụ nữ được tổ chức vào ngày 8 tháng 3, nguồn gốc lịch sử là gì và ngày này thực sự đại diện cho điều gì.


Ý nghĩa ngày 8 tháng 3

Ngày 8 tháng 3 đại diện cho ngày quốc tế của phụ nữ, hoặc lễ kỷ niệm những thành tựu xã hội mà phụ nữ đạt được.

Lễ kỷ niệm hàng năm này được tổ chức ở tất cả các nước phương Tây.


Đó là truyền thống để cung cấp một nhánh hoặc bó hoa mimosas cho phụ nữ.

Ngày 8 tháng 3 ban đầu là một ngày đấu tranh cho các hiệp hội nữ quyền được coi là biểu tượng của những bất công mà thế giới phụ nữ phải chịu đựng trong nhiều thế kỷ.

Tóm lại, có thể nói Ngày Phụ nữ có nguồn gốc từ các phong trào nữ quyền lấy cảm hứng chính trị điển hình của đầu thế kỷ XX, định hướng đòi quyền lợi của phụ nữ trong bối cảnh thời đại đó.


Trong nhiều năm, Ngày Phụ nữ đã được tổ chức vào những ngày khác nhau ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Ngày 8 tháng 3 là ngày được đa số lựa chọn, sau Hội nghị Quốc tế Phụ nữ Cộng sản lần thứ hai, được tổ chức vào năm 1921, và quyết định, được đưa ra vào dịp đó, để thiết lập một ngày quốc tế để bảo vệ người phụ nữ làm việc trong lịch.

Hiện tại Ngày Phụ nữ đã mất một phần giá trị nguyên thủy của nó.

Trên thực tế, trong khi một mặt có các tổ chức phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề khác nhau ảnh hưởng đến phụ nữ, bao gồm bạo lực xảy ra trong một số trường hợp chống lại phụ nữ và chênh lệch lương so với nam giới, có rất nhiều phụ nữ người coi ngày này là một cơ hội để đi chơi một mình với bạn bè.

Ngày 8 Tháng 3 Chẳng Ra Cái Gì ???....Cuộc Sống Mỹ : Video#313 (Tháng Sáu 2024)


Tags: câu hỏi
Top