Tục ngữ

Tục ngữ Eskimo: câu nói và thành ngữ

Lựa chọn các câu tục ngữ, câu nói và thành ngữ được sử dụng nhiều nhất, được dịch sang tiếng Ý, như một bằng chứng cho sự khôn ngoan của dân tộc Eskimo được chia thành các nhóm dân tộc Inuit và...

Tục ngữ Rumani: những câu nói và thành ngữ

Lựa chọn các câu tục ngữ, câu nói và thành ngữ được sử dụng nhiều nhất ở Rumani, được dịch sang tiếng Ý, như một minh chứng cho sự khôn ngoan của người dân. Thành ngữ Rumani- Ai có bạn tốt thì có...

Tục ngữ về hạnh phúc: những câu nói phổ biến

Câu cách ngôn và tục ngữ về hạnh phúc, câu châm ngôn và câu nói phổ biến để được hạnh phúc, lời khuyên thiết thực để lấy lại sức mạnh và đạt được niềm vui. Những câu nói phổ biến về hạnh phúc- Hạnh...

Tục ngữ Calabrian: câu nói và thành ngữ

Lựa chọn các câu tục ngữ, câu nói và thành ngữ được sử dụng nhiều nhất ở Calabria, bao gồm cả dịch sang tiếng Ý, như một minh chứng cho sự khôn ngoan của người dân. Thành ngữ Calabrian- Cu vaci cu...

Tục ngữ Nhật Bản: câu nói và thành ngữ

Bộ sưu tập các câu tục ngữ, câu nói và câu nói phổ biến ở Nhật Bản được dịch sang tiếng Ý, như một minh chứng cho sự khôn ngoan của người dân này, đặc trưng bởi trình độ văn minh cao. Thành ngữ...

Tục ngữ Pháp: câu nói và thành ngữ

Bộ sưu tập các câu tục ngữ, câu nói và câu nói phổ biến ở Pháp được dịch sang tiếng Ý, như một minh chứng cho sự khôn ngoan của người khó tính nhưng tốt bụng này. Thành ngữ tiếng Pháp- Người đàn...

Tục ngữ châu Phi: câu nói và thành ngữ

Bộ sưu tập các câu tục ngữ, câu nói và câu nói phổ biến ở châu Phi được dịch sang tiếng Ý, như một minh chứng cho sự khôn ngoan của các dân tộc khác nhau có mặt ở lục địa đa dạng này. Thành ngữ...

Tục ngữ La Mã: câu nói, thành ngữ

Bộ sưu tập các thành ngữ La Mã, tục ngữ và câu nói của người La Mã theo phương ngữ La Mã, những cách diễn đạt hài hước liên quan đến hình thức biện chứng điển hình phổ biến trong dân cư Rome. Thành...

Top