Tháng mười một

18 tháng 11: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 18 tháng 11 là Sự cống hiến của các thánh đường của Thánh Phêrô và Phaolô, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Cống hiến các thánh đường của Thánh...

Ngày 2 tháng 11: vị thánh của ngày, tên ngày

Thánh của ngày 2 tháng 11 là Lễ tưởng niệm tất cả các tín hữu đã ra đi, ngày nào được tổ chức và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Kỷ niệm của tất cả các tín hữu đã ra điLễ hội này được...

Top