Ý nghĩa


Ý nghĩa thực sự của việc yêu một người

Có nghĩa là thực sự yêu một người, ý nghĩa của việc bạn là chính mình trong sự tham gia hoàn toàn của cảm giác yêu thương đích thực đối với người khác. Yêu một người thật sự có nghĩa là gìYêu là...

Trò chuyện: ý nghĩa của thuật ngữ

Định nghĩa trò chuyện liên quan đến các mô hình chính, từ nhắn tin tức thời đến các nhóm trò chuyện nơi bạn có thể trò chuyện miễn phí trong các kênh do người quản lý cung cấp. Ý nghĩa của trò...

Iceberg: ý nghĩa của thuật ngữ, đặc điểm

Iceberb là gì, ý nghĩa và định nghĩa của thuật ngữ này được sử dụng để xác định khối lượng băng trôi nổi khổng lồ có kích thước khác nhau ở vùng biển và đại dương lạnh hơn. Định nghĩa của tảng băng...Top