Câu ý nghĩa


Các cụm từ trên quần áo: cách ngôn, trích dẫn

Trích dẫn, cách ngôn và cụm từ trên quần áo, hoặc quần áo để mặc cho một người, thường được gọi là quần áo, đôi khi thanh lịch, đôi khi thể thao hoặc được coi là thoải mái để thực hiện một loại hoạt...

Các cụm từ về trả thù: cách ngôn, trích dẫn

Trích dẫn, cách ngôn và cụm từ về trả thù, hoặc về thiệt hại gây ra, về mặt vật chất hoặc đạo đức cho người khác, với mục đích cụ thể là cân bằng một sai lầm hoặc thiệt hại phải chịu. Trích dẫn về...

Cụm từ yếu: cách ngôn, trích dẫn

Trích dẫn, cách ngôn và câu về sự yếu đuối, hoặc về việc không có khả năng chống lại và phản ứng với một tình huống hoặc sự kiện bất lợi, với ít nhiều dấu hiệu không có đủ sức mạnh và năng lượng. ...Top