Tháng hai


17 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Thánh vào ngày 17 tháng 2 là Bảy người sáng lập Dòng tôi tớ của Đức Trinh Nữ Maria, ngày lễ được tổ chức và các thánh khác được cử hành vào ngày này. Bảy người sáng lậpHọ đều là những người...

21 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 21 tháng 2 là San Pier Damiani, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Bến tàu DamianiSinh ra và ngay lập tức mồ côi vào năm 1007 tại Ravenna, sau...

Ngày 2 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Ngày thánh 2 tháng 2 là Lễ trình bày của Chúa, ngày lễ Nến, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Trình bày của ChúaBốn mươi ngày sau lễ Giáng sinh, Giáo hội cử hành...

16 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 16 tháng 2 là Saint Juliana của Nicomedia, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh Juliana của NicomediaTheo những gì được nêu trong văn bản của...

10 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 10 tháng 2 là Saint Scholastica, ngày lễ được tổ chức và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh ScholasticaChị gái của San Benedetto, Scholastica sinh ra ở Norcia vào...

27 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 27 tháng 2 là San Gabriele dell'Addolorata, tên ngày được tổ chức và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. San Gabriele dell TừAddolorataSinh ra ở Assisi năm 1838,...

Ngày 3 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 3 tháng 2 là San Biagio, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. San BiagioBiagio, người sống giữa thế kỷ thứ ba và thứ tư, là giám mục và bác sĩ ở...

28 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 28 tháng 2 là San Romano di Condat, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. San Romano di CondatSan Romano được nói về Condat từ tên của nơi ở Pháp,...

Ngày 1 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 1 tháng 2 là Saint Brigid of Ireland, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. Thánh Brigid của IrelandSinh ra ở Faughart năm 451 và mất tại Kildare...

7 tháng 2: vị thánh của ngày, tên ngày

Vị thánh của ngày 7 tháng 2 là San Teodoro di Amasea, ngày lễ được đặt tên và các vị thánh khác được cử hành vào ngày này. San Teodoro di AmaseaTheodore of Amasea, có nguồn gốc từ phía đông, là một...


Top