Bosnia và Herzegovina


Sarajevo (Bosnia và Herzegovina): xem gì

Những gì nhìn thấy ở Sarajevo, hành trình bao gồm các di tích và địa điểm quan tâm chính, bao gồm Nhà thờ Hồi giáo Lớn, Nhà thờ Thánh Tâm, Bàn cờ, Nghĩa trang Do Thái và đường hầm chiến tranh. ...


Top