Cụm từ đẹp


Các cụm từ về khám phá bản thân

Câu cách ngôn, trích dẫn và cụm từ về khám phá bản thân, một yếu tố cơ bản để sống một cuộc sống tốt nhất mà chúng ta muốn bằng cách làm theo cách của chúng ta mà không bị ảnh hưởng bởi người khác. ...

Lý do chính thức: câu để xin lỗi

Các cụm từ để xin lỗi, cách ngôn và trích dẫn để đưa ra lời xin lỗi chính thức, nói và viết trên một vé để yêu cầu sự tha thứ sau khi làm sai. Cụm từ xin lỗi chính thức- Tôi chân thành đưa ra lời...

Cụm từ thanh thản: cách ngôn, trích dẫn

Trích dẫn, cách ngôn, câu về sự thanh thản, một thuật ngữ đại diện cho một tình huống cảm xúc cụ thể, được đặc trưng bởi cảm giác yên bình đích thực và sự bình tĩnh rất sâu sắc, đối với sự miễn dịch...


Top